Κατοικία στην Αττικη

KATOIKIA ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Ναταλία Εφραίμογλου και Συνεργάτες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Προφίλ Αλουμινίου Λεπτής Διατομής TH+ της Vitrocsa, με τεχνολογία καλυμμένων οδηγών Invisible Frame

Φωτογραφία: Παναγιώτης Βουμβάκης