Κατοικία στην Αθήνα

KATOIKIA ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

George Moustroufis – MOUSTROUFIS ARCHITECTS

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δρύινα Ξύλινα Κουφώματα

Φωτογραφία: Παναγιώτης Βουμβάκης